Меню
Назад »  » Мантры и медитации

*Suprem, музыка для медитации, стихия воды

00:25:23
3 просмотра
***************************************************************With my human songsI wash my Lord´sCompassion-Forgiveness-Feet. ... Sri ChinmoyS mojimi ľudskými piesňamiOmývam svojho Pána Nohy Súcitu a Odpustenia. ... Sri ChinmoyMUSIC BY SRI CHINMOY - Mantra Music of the Heart - .......................................... - Spiritual LightSri Chinmoy's mantra music was created therefore so that man might connect through her, with Higher Spiritual Worlds, which lovingly adopted participation in its selftranscendence.Music by Sri Chinmoy soulfully and lovingly offers group " Infinity´s Sky " - Sunny Children from Russia.This wonderful group of musicians and singers are able to express a a deep inner longing for the Divine, along with an ever-present beauty and height.- " Dream of the Heaven " - fragment... very, very beautiful meditation .....................MEDITATION ... THE CREATOR ... GRATITUDE and LOVE ...HUDBA SRI CHINMOYA - Mantrická hudba Srdca - ........................................ - Duchovné SvetloMantrická hudba Sri Chinmoya bola vytvorená preto,aby sa človek cez ňu mohol spojiť s Vyššími Duchovnými Svetmi,ktoré láskyplne prijímajú účasť na jeho sebazdokonaľovaní.Hudbu Sri Chinmoya dušeplne a milujúco ponúka skupina " Obloha Nekonečna " - Slnečné Deti z Ruska.Táto nádherná skupina hudobníkov a spevákov je schopná vyjadriť hlbokú vnútornú túžbu po Božej všadeprítomnej kráse a výške.- " Sen Neba " - časť... veľmi, veľmi krásna meditácia ....................MEDITÁCIA ... STVORITEĽ ....... VĎAČNOSŤ a LÁSKA .......***